Uddannelse er rygraden
i udviklingsarbejdet

Skolerne har nogle særpræg, som adskiller dem fra de fleste andre.

 

  • De er betalingsskoler, hvor driften (primært lærerlønningerne) søges dækket 100% af forældrebetaling, så skolernes kerneaktivitet ikke er afhængig af udenlandske donorer. Alle andre aktiviteter (lærerkurser, kompetenceopbygning, internationalt samarbejde, bygningsmæssige forbedringer, anskaffelser m.v.) dækkes gennem udenlandske bidrag og gennemføres først, når der er skaffet penge til dem. Det er en bæredygtig måde at opkvalificere skolerne.
  • Skolerne er engelsksproget, så der ikke bare undervises i engelsk, men at undervisning foregår på engelsk.
  • Projektet søger unge danske frivillige som rekrutteres, screenes og uddannes af Banglabørn i Danmark. Det tilstræbes, at der er danske frivillige til stede størstedelen af året, så der hver dag tales et godt engelsk til både elever og lærere.
  • Skolerne følger den officielle Bangladeshiske læseplan (English version),så eleverne efter 5. kl. uden problemer kan gå ind i de almindelige offentlige skoler.
  • Skolerne bygger på kristne grundværdier og bengalsk kultur og har til formål at fremme fredelig sameksistens og forståelse imellem de religiøse samfund. Derfor vil lærer- og medarbejder gruppen såvel som skolebestyrelserne altid bestå af såvel hinduer og muslimer som kristne.

Skolerne underviser op til 5. kl., hvorefter eleverne skifter til lokale highschools til videre skolegang. Eleverne betaler for at gå på skolerne – i 2023 550–650 taka om måneden (= 35-40 kr).

Foreløbig vil der ikke blive åbnet flere skoler end de to eksisterende, men der vil blive satset på kvalitativ udvikling og økonomisk selv underhold af skolerne.

 

Find mere information om foreningen bag baglaborn.dk lige her

Young 2 Young projektet

Rådgivning, information
og hjælp omkring
børnenes rettigheder

Mange unge i high schools (6. – 10. kl.) lider af angst og ensomhed. De bliver hårdt presset af forældrene, der betaler mange penge for at give dem de bedste muligheder for god skolegang. Og så forventer forældrene også, at de unge får gode karakterer og at de lever op til forældrenes forventninger. Forældrene ser gerne, at børnene får høje uddannelser, så de økonomisk bliver i stand til at tage sig af forældrene, når de bliver gamle og ikke kan arbejde længere. Men ikke alle unge har evner for eller interesse i en akademisk uddannelse, og så bukker mange under for presset. De får psykiske problemer eller søger tilflugt i misbrug eller kriminalitet.

SMS Bangladesh har startet et projekt for at organisere tidligere SMS elever i en elevforening. Herigennem vil de unge kunne få rådgivning i, hvordan de kan klare presset eller få mod til at vælge noget andet.

Mange unge piger er også udsat for meget nedværdigende behandling. De bliver diskrimineret både hjemme og i skolen, udsat for sexchikane, vold og voldtægt. Derfor skal dette projekt også invitere unge piger til at gå med i selvhjælpsgrupper, hvor de kan dele deres oplevelser med hinanden, udvikle overlevelsesstrategier og blive undervist i deres rettigheder og pligter.

DREAM – et handicap projekt

Hjælp til handicappede børn

I Bangladeshiske landdistrikter lever handicappede en uhyre kummerlig tilværelse. Hvis de ikke kan arbejde, er de en byrde for familien – og invalidestøtte fra kommunen beløber sig til bare 750 taka (50 kr) om måneden. Myndighederne formoder, at omkring 2% af befolkningen har alvorlige handicaps. Det betyder, at der i Dinajpur distrikt i det nordvestlige Bangladesh skulle være næsten 10.000 handicappede. SMS’s månedlige klinik for handicappede er næsten det eneste tilbud til dem – og det har kun kontakt til 550 handicappede og deres familier.

DREAM projektet (Disability Rehabilitation, Education And Motivation) holder åbent sidste fredag hver anden måned, hvor SMS skolen er lukket.

Så kommer en læge, fysioterapeut eller en anden professionel fra et nærliggende hospital og tilser de handicappede, der er kommet med deres forældre. De behandles om muligt, rådgives og henvises evt. til behandling på andre hospitaler.

De fleste handicap er spastiske lammelser, der opstår, når en fødsel går for langsomt og den nyfødte lider af iltmangel. Det medfører lammelse af ben og arme. På DREAM projektet lærer forældrene at massere børnenes stive led og sener, så de kan forbedre børnenes chancer for at bruge arme og ben. Andre hyppige lidelser er hareskår og ganespalte, og de henvises til plastisk operation på sygehuset. Atter andre er psykisk syge og deres forældre rådgives om, hvordan de kan skabe den bedst mulige tilværelse for hele familien.

DREAM projektet har 2 mandlige og 1 kvindelig medarbejder, der følger op på klinikdagene ved at besøge de registrerede familier hjemme hos dem selv. Men der mangler en erfaren fysioterapeut, ligesom der er et stort behov at sende alle medarbejdere på kursus til faglig opkvalificering.

DREAM_400x500px1