Ung-til-Ung
projektet

Vi hjælper unge piger
med at klare sig selv…

Skoleundervisning
med indhold

Udvikling begynder
i skolen…

Hjælp og rådgivning
til handicappede børn

Handicappede drømmer
også om et godt liv…

Støt Bangladesh

I Bangladesh er der stadig fattigdom på landet, og det går ofte ud over børnene…

Banglabørn er en støttegruppe for SMS i Bangladesh. Vi samler penge ind til projekter i den fattige nordvestlige del af Bangladesh. Vores støtte har indtil videre betydet, at vi har hjulpet over 1.500 børn til at komme videre fra en ellers udsigtsløs fremtid. Samtidigt har vi som formål at styrke hele lokalbefolkningen via information og undervisning i simple fag som demokrati og rettigheder.

I fattige familier er det ikke let at være barn. Mange børn bliver sendt ud at arbejde for at tjene penge til mad, før de når i skole, og piger risikerer at blive gift i en meget tidlig alder (fra 12 år). For handicappede børn er der ingen hjælp at hente.

Banglabørns projekter tilbyder gode skoler til børnene, støttegrupper for unge (især piger) og et rådgivningscenter, hvor familier med handicappede børn kan få gratis hjælp. Vi vil hjælpe børn og unge til et anstændigt børne- og voksenliv.

 

Støt og bliv medlem ved at overføre kr. 200,- til 659 703
Eller skan QR-koden

(Husk at skrive din e-mail adresse)

 

Tak for din hjælp!

Køb bogen om Mukta
– en pige på vej!

“Gennem Mukta’s historie bliver alle pigers historie fortalt!”

 

Det skriver tidl. uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe Jørgensen, efter at hun har læst ”Mukta – en pige på vej”.

Og historien om Mukta hvordan støtte fra Danmark er med til at forebygge børnebryllupper og til at hjælpe unge piger til at stå på egne ben i det mandsdominerede Bangladesh.

Bogen koster kun 99 kr. + porto 45 kr., som betales på MobilePay 670261, og den bestilles på info@banglaboern.dk

Køb bogen om Mukta – en pige på vej!

Hjælp arbejdet
i Bangladesh
og bliv medlem
vores forening

Vær med til at give børn og unge i et bengalsk udkantsområde spændende og indholdsrig undervisning, og vær med på drømmen om at løfte den næste generation af bengalere ud af fattigdom!

  • Skolerne har brug for hjælp til at sikre den del af lærernes løn, som endnu ikke kan dækkes af forældrene.
  • Handicapprojektets tilbud er gratis, så der er brug for penge til rådgivning og hjælpemidler.
  • I ungdomsprojektet Young2Young hjælper vi unge til at tage styringen i deres eget liv. Ikke mindst piger, der har brug for hinandens støtte til at modstå familiens ønske om at få dem hurtigt gift – i stedet for at få en uddannelse.

Alle indsamlede penge går ubeskåret til projekterne i Bangladesh.

Som medlem af Støtteforeningen hjælper du os med at skabe stabilitet i foreningens arbejde med at søge finansiering til projekterne fra fonde og foreninger.

 

Det koster kun 200 kr. om året at være medlem!

Lad dine medarbejdere
støtte et godt formål…

 

Som firma har du nu mulighed for at købe et firmaarrangement, der inkluderer alle medarbejdere i virksomheden. Nå du tegner et firmaabonnement, vil du modtage diplomer i ramme, lige til at hænge op på kontoret. Og hele det næste år vil du automatisk modtage vores nyhedsmail om de projekter, I støtter. Medarbejderne har samtidigt mulighed for, at få os ud og holde et foredrag i virksomheden, hvor vi fortæller om børn i Bangladesh, samt hvilke forskelle virksomheden gør, med den støtte, der er doneret.

Hvad er foreningens vision?

 

Det er et stort ønske for lærere og ledelse på skolerne at give det nordvestlige Bangladesh et løft ud af fattigdommen ved at satse på at børn også i denne del af landet bliver veluddannede og kan blande sig i samfundsdebatten og derved trække hele området med sig ud af fattigdom.

 

På den lange bane ønsker vi i samarbejde med forældrene at fremme:
  1. Dialog og tværkulturel forståelse imellem de religiøse samfund
  2. Økonomisk udvikling – dvs. fremme familiernes økonomisk uafhængighed
  3. Ligeberettigelse – særligt for at fremme børns og kvinders rettigheder
  4. Sundhed – især for unge, så spædbørns- og moderdødelighed reduceres
  5. Miljørigtig og bæredygtig udvikling
  6. Globale partnerskaber – samarbejde på tværs af grænser og forskelle

 

Du kan læse mere om vores projekter lige her

Læs om foreningens historie

Barnpåhug
Vil du
være frivillig
i Bangladesh?

Et helt centralt element i det dansk-bangladeshiske samarbejde om skoleprojektet i Bangladesh er, at der fra Danmark udsendes frivillige til skolen. Formålet hermed er først og fremmest, at de frivillige skal være med til at udvikle og styrke skolernes pædagogiske og faglige profil. Dette sker både gennem det daglige samarbejde med de lokale lærere og gennem direkte undervisning på skolen og deltagelse i børnenes fritidsliv.

Efterhånden har mange frivillige danskere været i Bangladesh og har der fået lov til at opleve en meget anderledes kultur helt tæt på og samtidig gjort en forskel for både lærer og elever.
– det kunne være dig!!

Vil du vide mere, så klik på knappen neden for

Hvem står
bag støttegruppen
banglabørn?

SMS står for “Social Motivation Service”, og det er den organisation i det nordlige Bangladesh, vi støtter. BANGLABØRN er støttegruppen i Danmark. Banglabørn er adskilt fra SMS i Bangladesh og har ikke nogen direkte indflydelse på de beslutninger, bestyrelsen i Bangladesh træffer i dagligdagen.

Støttegruppen i Danmark bidrager med økonomisk støtte til større investeringer: fx køb af jord og opførelsen af skolebygninger, køb af IT-udstyr til skolerne. Vi bidrager også til den daglige drift af skolerne, da forældrebetalingen ikke er tilstrækkelig til at dække lærerlønningerne, og til driften af de øvrige projekter (ungdomsprojektet Young2Young, handicapprojektet mv).

Derudover bidrager støttegruppen i Danmark med inspiration – særligt ved at sende frivillige ud, som kan opmuntre lærerne og styrke deres kundskaber.  Vi afholder også mindre kurser for lærerne, hvor danske lærere videregiver noget af alt deres gode erfaring.

Vil du læse
de seneste nyheder
fra hjælpearbejdet?

På vores Facebook opdaterer vi løbende om alle nye tiltag samt updates på løbende projekter og fremtid og drømme.